برچسب اطمینان امنیتی تخریب شونده هولوگرام – تمام تخریب شونده
برای پلمپ انواع بسته بندی ها (ترجیحا مقوایی) می توان از هولوگرام های تخریب شونده استفاده کرد. این نوع هولوگرام ها بسیار حساس هستند و پس از الصاق، هر گونه اقدامی برای جداسازی، لیبل هولوگرام را از بین می برد و فیلم تخریب شده آن کنده می شود.
البته هولوگرام های تخریب شونده انواع متفاوتی دارند و طبق نیاز و سلیقه مشتری انتخاب می شود ولی حساس ترین و امنیتی ترین نوع آن هولوگرام تمام تخریب شونده یا در اصطلاح فنی تر، FULL RELEASE هستند.
– هنگام تخریب یک هولوگرام تخریب شونده، اثر تخریب بر روی سطح چسبیده به هولوگرام باقی می‌ماند و اثرات آن ازهولوگرام نیز از بین میرود و قابل بازگشت و ترمیم نیست.