برچسب امنیتی تگ لیبل ، از جمله برچسب هایی می باشد که به جهت جلوگیری از سرقت و معمولا در انبار ها و فروشگاه ها بکار برده میشود . در ساخت برچسب تگ لیبل از مدار مغناطیسی استفاده شده است که از بیرون بردن قاچاقی کالا از انبار و یا سرقت نیز میتواند جلوگیری کند. […]

09128571198
09128571198