• برچسب پلمپ void ( بدون اثر ) برچسب هایی هستند که در هنگام جدا شدن از سطح اثر کلمه void را در خود لیبل اشکار میسازند و اثری روی سطح زیرین باقی نمیگذارند. برچسب VOID معمولا در جاهایی استفاده میشود که به دفعات نیاز به باز و بسته شدن و پلمپ شدن دارند مانند: […]

برچسب void برچسب وید یک نوع برچسب گارانتی است که برای موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب از برچسب های وید برا ی بسته بندی محصول و پلمپ استفاده می شود. با استفاده از این برچسب ها می توان از باز شدن و دستکاری محصول مطلع شد. برچسب void به دو نوع تقسیم […]

09128571198
09128571198