انواع کاغذهای امنیتی و نحوه عملکرد آن‌ها   یکی از راهکارهای امنیتی و احراز هویت برای اسناد، استفاده از کاغذهای ضدکپی است که به نحوی جعل اسناد اصلی را دشوار می‌کند و تشخیص آن از کپی، فکس و یا اسکن شده‌ی سند بسیار سریع و راحت است. کاغذهای ضد کپی با توجه به ویژگی های […]

09128571198
09128571198