ذخیره سازی هولوگرافی ، ظاهر ای نوع  هولوگرام نیز مشابه سنمگ فیلسوف دیجیتالی می باشد ،قطعا در زمان نمایش اولین نمونه از این مورد که در ۲۰۰۵NAB توسط فن آوری InPhase نشان داده شد، برای هیچ کس قابل باور نبود که توانایی ذخیره سازی در قالب رنسانس داشته باشد . برای ذخیره سازی داده ها، […]

09128571198
09128571198