فویل استمپ ( Foil Stamp ) : استفاده از فویل ها با رنگهای متفاوت طلایی -مسی -نقره ای – صدفی – رنگین کمانی -طرح چوب و ….. در دو سیستم متفاوت حرارتی امکان به وجود آوردن تکنیک جدیدی در تولید را به وجود آورده است . تفاوت در نحوه الصاق: سرد (Cold Foil Stamping)گرم (Hot […]

09128571198
09128571198