برچسب صدفی ساخته شده از ماده اولیه پلی پروپیلن است. برچسب های صدفی دارای چسب های قوی هستند و دارای مقاومت بالا در برابر کشیدگی و پارگی هستند. یکی از مزایای این برچسب ها سازگار بودن آنها در برابر عوامل محیطی است. در حالی که برچسب های کاغذی این مزیت را ندارند. یکی دیگر از […]

09128571198
09128571198