مزیت و معایب نوار های مغناطیسی روی کارت، همانطور که می دانید مواد مغناطیسی در حالی که با آهن ربا در ارتباط باشند از بین خواهند رفت، اما از جمله مزیت بزرگ نوار HICO میتوان به عدم پاک شدن آن در صورت قرار گرفتن در مجاورت آهن ربا اشاره داشت. استاندارد نوار های مغناطیسی در […]

09128571198
09128571198