مزیت و معایب نوار های مغناطیسی روی کارت، همانطور که می دانید مواد مغناطیسی در حالی که با آهن ربا در ارتباط باشند از بین خواهند رفت، اما از جمله مزیت بزرگ نوار HICO میتوان به عدم پاک شدن آن در صورت قرار گرفتن در مجاورت آهن ربا اشاره داشت. استاندارد نوار های مغناطیسی در […]

نوار مغناطیسی امنیتی ، حتما مشاهده کرده اید کارت هایی را که پشت آنها نواری مشکی یا قهوه ای دیده میشود ، معمولا کارت هایی به مانند کارت عابر بانک ، کارت بلیط ،و… رمزگذاری اطلاعات روی آن بصورت encoding می باشد . همانطور که طریقه ی استفاده از اینگونه کارت ها را می دانید، […]

09128571198
09128571198