نوار هولوگرام جهت بسته بندی کالا (پلمپ بسته بندی) این نوع هولوگرام به صورت نوار در عرض های مختلف جهت پلمپ بسته بندی کالا به کار می رود. در این حالت نوار هولوگرام به هنگام جداسازی از روی سطح بسته بندی تخریب گردیده و پلمپ ابطال می گردد.

گروه بندی هولوگرام   هولوگرام های مخصوص کارت شناسائی : هولوگرام های شفافی هستند که بر روی کارتهای شناسائی و یا سایر مدارک حاوی نشانه، امضاء و… قرار می‌گیرند که علاوه بر افزایش طول عمر کارت، از تقلب و کپی‌کردن کارت جلوگیری می‌نماید.   هولوگرام های شماره سریال دار : در این نوع هولوگرام برای […]

09128571198
09128571198