هولوگرافی فوریر ، در روش هولوگرافی فوریر میتوان گفت که شی بصورت ترکیبی با دامنه برخورد خواهد داشت و در واقع دامنه در اینجا بعنوان مرجع در نظر گرفته خواهد شد و برای اجسامی با ضخامت محدود و شفاف کاربرد دارد. جسم روی صفحه‌ی کانونی عدسی قرار می‌گیرد که توسط پرتوهای اصلی موازی مونوکروماتیک به […]

هولوگرافی Lensless Fourier ، همانطور که می دانید به Lensless Fourier در واقع همان هولوگرافی فوریر بدون لنز نیز گفته میشود. در هولوگرافی فوریر بدون لنز چیدمانی متفاوت از روش ثبت فوریر ارائه خواهند داد که با این حال می تواند تصویری با ویژگی یکسان هولوگرام‌های فوریر تولید کند. اما چه تفاوتی را در این […]

09128571198
09128571198