برچسبهای خرد شونده برچسبهای خرد شونده برچسب های امنیتی هستند که برای موارد مختلف از آنها استفاده می شود. در این مطلب به طور کامل در خصوص برچسب های خرد شونده به شما اطلاعات خواهیم داد. ۱-برچسب اموال   Asset Label اينگونه برچسبها همانطور كه از اسمش پيداست براي  مشخص کردن و یا کد گذاری اموال […]