کد های امنیتی دو بعدی ، کد های دو بعدی از جمله جدید ترین کد ها هستند که میتوان گفت نقاط ضعف بارکد ها را پوشش میدهند . اما از مهمترین ویژگی های آن میتوان به افزایش ظرفیت ذخیره سازی اطلاعاتی آن اشاره کرد. این نوع کد ها فضای کم تری به نسبت بارکد اشغال […]

کد های QR دو بعدی و شماره سریال ،اینگونه کد ها و شماره سریال ها جزئی از موارد امنیتی در هولوگرام است و کاملا متغیر می باشند . همانطور که می دانید اینگونه کد ها هم قابل رهگیری و هم قابل ردیابی می باشند تا اصالت کالا اثبات گردد .    

09128571198
09128571198