هولوگرام‌های تلفیقی این نوع برچسب ها تلفیقی از یک نوار باریک هولوگرام با مواد مختلفی مثل کاغذ، انواع پلیمر، آلومینیوم و … میباشد و ویژگی آن داشتن خواص چاپ و هولوگرام بصورت ترکیبی است که نمونه های معمول آن شامل Holo paper ، Holo cap ، Holo shrink label می باشد. بعنوان نمونه Holo paper […]

09128571198
09128571198