نوار مغناطیسی امنیتی ، حتما مشاهده کرده اید کارت هایی را که پشت آنها نواری مشکی یا قهوه ای دیده میشود ، معمولا کارت هایی به مانند کارت عابر بانک ، کارت بلیط ،و… رمزگذاری اطلاعات روی آن بصورت encoding می باشد . همانطور که طریقه ی استفاده از اینگونه کارت ها را می دانید، […]

09128571198
09128571198