برچسب وید اثرگذار برچسب وید اثرگذار نوعی لیبل است که جهت پلمپ مورداستفاده قرار می گیرد. این برچسب ها یکبار مصرف بوده و بعد از این که از محصول جدا شوند دیگر قابل استفاده نخواهند بود. برچسب VOID دو نوع اثر گذار و بدون اثر دارد که در این مطلب قصد داریم در مورد برچسب وید […]

09128571198