شرکت فراگر صنعت تولید کننده برچسبهای امنیتی و صنعتی

تولیدکننده برچسبهای امنیتی پلمپ

قابلیت تولید برچسبهای پلمپ با ویژگی های ضد تقلب و جعل جهت مواردمختلف

امکان تولید در زمان کوتاه ومناسب

قابلیت تولید انواع پلمپ های پلاستیکی و برچسبهای ضد جعل در کمترین زمان

امکان تولید حتی در تعداد محدود

قابلیت تولیدانواع لیبل امنیتی پلمپ وبرچسبهای صنعتی حتی در تعداد کمبیش‌از ۲۰۰۰ کسب و کار فعال به فراگر صنعت اعتماد کردند.

کسب و کارهایی که به مشتریان خود اهمیت می‌دهند، فراگر صنعت را انتخاب می‌کنند