برچسب های شیشه ای برچسب های شیشه ای یا ترنسپرنت گروهی از برچسب های صنعتی هستند که بی رنگ بوده و چاپ روی برچسب از هر دو طرف قابل مشاهده است. مقاومت در برابر کشش از ویژگی بارز این برچسب میباشد. می توان گفت یکی از پر کاربردترین برچسب های شیشه ای مدل چاپ معکوس […]

09128571198
09128571198