برچسب های شیشه ای برچسبهای شفاف یا ترنسپرنت گروهی از برچسبهای صنعتی هستند که بی رنگ بوده و چاپ روی برچسب از هر دو طرف قابل مشاهده است . مقاومت در برابر کشش از ویژگی بارز این برچسب میباشد. می توان گفت یکی از پر کاربرد ترین برچسب های شیشه ای مدل چاپ معکوس است […]