کاربرد‌های هولوگرافی

کاربرد استفاده هولوگرافی یا تمام نگاری در صنعت

در صنعت هولوگرافی، می توان به عنوان الگو از مدل کامل یک جسم یا قطعه تصویر تمام نگار ایجاد کرد.

وقتی که تولید در حال انجام است می توان تصویر تمام نگار قطعه تولید شده را روی تصویر تمام نگار مدل الگو انداخت.

الگوی تداخلی ایجاد شده، امکان یافتن اشکالات احتمالی را به تولید کننده می دهد.

هولوگرام امنیتی چیست؟

هولوگرام ها به عنوان یک وسیله ضد کپی به کار برده می شوند.

هولوگرام با پوشش های پلاستیکی روکش می شود و به عنوان عاملی برای تشخیص اطلاعات به کار می رود.

برای چاپ هولوگرام امنیتی، پرینترهای عامل، پرینترهای برجسته کار هستند.

یک هولوگرام برجسته شده، متشکل از چند لایه فیلم است که شامل یک لایه پلی استر مقاوم و چند لایه محکم دیگر است.

قسمت های برجسته کاری شده و چاپ شده فیلم امکان ایجاد افست سه بعدی با هولوگرام های برجسته امکان پذیر می سازد.

کاربرد برچسبهای پلمپ امنیتی:

کاربرد اصلی برچسب های پلمپ امنیتی و هولوگرام جلوگیری از جعل و تقلب است.

جعل در واقع عمل تولید کالاها با کیفیتی اغلب پایینتر از کالای اصلی و فروش آن ها تحت عنوان یک نام تجاری بدون مجوز صاحب نام تجاری است.

معمولا اجناس تقلبی تحت نام های تجاری مشابه نامهای تجاری ثبت شده وبدون تایید یانظارت مالک علامت تجاری به فروش می رسند.

بسیاری از برندهای شناخته شده در صنایع مختلف قربانی جعل و تقلب هستند که با استفاده از برچسب های پلمپ امنیتی، جلوی این کارها گرفته می شود.