هولوگرام تمام نگار   برای یک فرد عامی با اطلاع، هولوگرام یک فیلم یا پلیت عکاسی است که با نور لیزر نوردهی شده و تحت پردازش قرار گرفته است. به گونه ای که وقتی به طرز مناسبی روشن شود یک تصویر سه بعدی ایجاد می کند. به نظر می رسد مردمی که اطلاعات کمتری دارند، […]

بسته بندی ، همانطور که می دانید بسته بندی محصولات از همان قدیم پا برجا بوده است که از همین رو نیز میتوان گفت طراحی آن هم نقش بسیار مهمی در امر جذب و… نیز خواهد داشت . همانطور که می دانید بسته بندی در واقع به حفاظت از یک محصول گفته میشود که جهت […]

09128571198
09128571198