تکنولوژی نانو و کاربرد آن در اسکناس ضدجعل   نانو همیشه حتی در طبیعت و تکنولوژی در اطراف ماست. اثرات مقیاس نانو را میتوان در اجزا طبیعت از جمله خواص فوق العاده آب گریز (ضدآب) برخی از برگ ها و نمایش رنگین کمانی برخی از پروانه ها، حشرات و پرندگان مشاهده نمود. دانشمندان و مهندسان […]

09128571198
09128571198