هولوگرام حساس : این هولوگرام حاوی دو حسگر حساس Nintendo Wiimotes می باشد (معروف به هولوگرام سه بعدی) که در صورت نزدیک شدن دست هر فردی به آن شروع به صوت کشیدن میکند ، به مانند این می باشد که دست انسان به آن برخورد کرده است در واقع هیچ تماسی بین هولوگرام و دست […]

09128571198
09128571198