تشخیص اصل بودن اسکناس ، همانطور که می دانید طی چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی همواره نکاتی همچون امنیتی روی هر یک از اکناس ها اعمال میشود که هر فردی با کمی دقت روی آنها میتواند به راحتی به اصل یا جعلی بودن اسکناس پی ببرد. در این مطلب نیز به برخی از مشخصات اسکناس […]

09128571198
09128571198