استفاده از هولوگرام سه بعدی در برنامه تلویزیونی هولوگرام سه بعدی CNN ؛ گام برداشتن بر مرزهای واقعیت و مجاز هنگامی که در سال ۱۹۷۷ اولین اپیزود فیلم جنگ ستارگان ساخته شد و در آن “در زمانی دور در کهکشانی دورتر” قهرمانان فیلم از طریق لوله ای کوچک که قابلیت ایجاد پیکر مجازی سایر قهرمانان […]

09128571198
09128571198