هولوگرام با طرحهای عمومی ویژگی استفاده از هولوگرام با طرحهای عمومی (General Pattern) قیمت مناسب آن می باشد. این نوع هولوگرام میتواند در رنگها و اشکال مختلف و با استفاده از عناصر تولیدی دیگر مثل شماره سریال و غیره تولید گردد. این نوع برچسب جهت سفارشات محدود و در مواردی که سطح امنیتی بالا و […]

09128571198
09128571198