مزایای طرح شبنم برای دولت، از جمله مزایای این طرح میتوان به موارد ذیل اشاره داشت :

  • حمایت دولت از تولید کنندگان اصلی و قانونی و در واقع حمایت دولت از تولیدات داخلی
  • جلوگیری از هر گونه پخش کالاهای غیر مجاز و قلابی
  • عاملی در جهت برسی وشناخت فروشندگان غیر مجاز
  • بالا رفتن اطمینان مردم از دولت و نقش آن در خصوص پخش کالا های مجاز در بازار
  • آسان تر شدن اجرای سیاست های دولت
  • به وجود آمدن راهی در جهت نظارت بیشتر و دقیق تر بازار و توزیع بازار
  • برخورد با افراد جاعل
  • و…