المانهای امنیتی شامل مواردی از جمله میکرو لاین هاومیکرو تکست ها هستند که برای بالا بردن درجه امنیت برچسبهای امنیتی  به کارمیروند. با قردادن المانهای امنیتی ضریب امنیت هولوگرام تا حد قابل توجهی افزایش می یابد به طوری  که بخشی از اطلاعات فقط با ابزار های خاص قابل دیدن و یا باز خوانی هستند. به […]

برچسب امنیتی برچسب امنیتی برای گارانتی و پلمپ اموال مورد استفاده قرار می گیرد و  ویژگی های بسیاری دارد که در این مقاله برخی از این ویژگی ها را برای شما توضیح خواهیم داد. ضد جعل بودن در هنگام جداسازی برچسب از روی سطح الصاق شده برچسب مخدوش شده و عباراتی  و یا عبارات و […]

کاربرد استفاده هولوگرافی یا تمام نگاری در صنعت در صنعت میتوان به عنوان الگو از مدل کامل یک جسم یا قطعه  تصویر تمام نگار ایجاد کرد. وقتی که تولید در حال انجام شدن است میتوان تصویر تمام نگار قطعه تولید شده را روی تصویر تمام نگار مدل الگوانداخت . الگوی تداخلی ایجاد شده امکان یافتن […]

تمام نگاری یا هولوگرافی چیست ؟ هولوگرافی یا تمام نگاری یک تکنیک پیشرفته است که امکان عکسبرداری سه بعدی از اجسام رامهیا می سازد.هولوگرافی یا تمام نگاری زمانی اتفاق می افتد که اشعه تکفام لیزر به دو تابه مجزا تقسیم شود.نخسین تابه از جسمی  برمیخیزد که قرار است از آن عکاسی شود .سپس تابه دوم […]

هولوگرام یک تصویر سه بعدی است که حاصل پدیده تداخل امواج تکفام لیزراست . نور دستگاه لیزربه دوپرتوتکفام تجزیه میشود . یکی از پرتوها باانعکاس ازروی یک آینه از روی جسم به صفحه عکاسی میتابد.پرتو دیگربه وسیله آینه دیگری بدون برخورد به جسم  به صفحه عکاسی فرستاده میشود.صفحه عکاسی درست درجایی قرار داده میشود که […]