اشنایی با پلمپ های خرد شونده المانهای امنیتی شامل مواردی از جمله میکرولاین هاومیکرو تکست ها هستند که برای بالا بردن درجه امنیت برچسب های امنیتی، به کار میروند. با قردادن المان های امنیتی ضریب امنیت هولوگرام تا حد قابل توجهی افزایش می یابد به طوری  که بخشی از اطلاعات فقط با ابزار های خاص […]

کاربرد استفاده هولوگرافی یا تمام نگاری در صنعت در صنعت هولوگرافی، می توان به عنوان الگو از مدل کامل یک جسم یا قطعه تصویر تمام نگار ایجاد کرد. وقتی که تولید در حال انجام است می توان تصویر تمام نگار قطعه تولید شده را روی تصویر تمام نگار مدل الگو انداخت. الگوی تداخلی ایجاد شده، […]

علم هولوگرافی را بشناسید ! از تکنولوژی هولوگرافی در زمینه های مختلف و علوم متعددی استفاده می شود. سیستم های هولوگرافی را می توان طبق خواست و نیاز هر علم تغییر داد تا بهترین کارایی را از آن به دست آورد. ویژگی های متعدد و منحصر به فرد هولوگرافی در ثبت سه بعدی نور، باعث […]

09128571198
09128571198