اشنایی با المان های امنیتی المانهای امنیتی شامل مواردی از جمله میکرو لاین هاومیکرو تکست ها هستند که برای بالا بردن درجه امنیت برچسبهای امنیتی  به کارمیروند. با قردادن المانهای امنیتی ضریب امنیت هولوگرام تا حد قابل توجهی افزایش می یابد به طوری  که بخشی از اطلاعات فقط با ابزار های خاص قابل دیدن و یا […]

کاربرد استفاده هولوگرافی یا تمام نگاری در صنعت در صنعت میتوان به عنوان الگو از مدل کامل یک جسم یا قطعه  تصویر تمام نگار ایجاد کرد. وقتی که تولید در حال انجام شدن است میتوان تصویر تمام نگار قطعه تولید شده را روی تصویر تمام نگار مدل الگوانداخت . الگوی تداخلی ایجاد شده امکان یافتن […]

علم هولوگرافی را بشناسید ! از تکنولوژی هولوگرافی در زمینه های مختلف و علوم متعدد استفاده میشود. سیستم های هولوگرافی را میتوان طبق خواست و نیاز هر علم تغییر داد تا بهترین کارایی را از آن به دست آورد. ویژگی های متعدد و منحصر به فرد هولوگرافی در ثبت سه بعدی نور، باعث شده است […]