چسب کارتن چاپدار چسب کارتن های چاپدار نوارچسب هایی هستند که ارم یا لوگو و اطلاعات سفارش دهنده بر روی ان چاپ میشوند و جنبه ی تجاری کامل کننده ای به بسته بندی و کارتن محصولات میدهد . این نوار چسب ها میتوانند با عرض های ۵cm و ۱۰cm و به صورت تک رنگ یا […]

  چسب کارتن چسب های کارتن در عرض های مختلف با امکان درج آرم و مشخصات به صورت تکرنگ یا تمام رنگی تولید میگردد.  

09128571198
09128571198