برچسب متال ، همانطور که می دانید اینگونه برچسب ها تقریبا ظاهری به مانند فلز دارند و از همین رو جهت استفاده روی سطوح فلزی بنظر بسیار مناسب می آیند . همچنین میتوان گفت که لیبل های این نوع برچسب نیز بسیار زیاد می باشد و همچنین با توجه به در نظر داشتن شرایط باید […]

09128571198
09128571198