کاربرد های RFID ، همانطور که میدانید RFID در بسیاری از ساختمان های اداره ها کاربردی مهم دارد، بعنوان مثال در اداره جات از RFID بعنوان کنترل رفت و آمد های کارکنان اداره استفاده میشود همچنین استفاده ی دیگر از RFID را میتوان در خصوص فروشندگان و حفاظت هوشمند از کالاهای خود اشاره کرد. برخی […]

09128571198
09128571198