ررسی ویژگی آیتم های امنیتی نیمه پنهان – semi covert . بعد از آیتم های امنیتی آشکار، سطح دوم ارزیابی اسناد و مدارک، آیتم های نیمه پنهان (Semi-Covert Security features) هستند که برای تشخیص آن احتیاح به اندکی دانش دارد و یا کنترل آن ها وابسته به ابزار های ساده و در دسترس است. این […]

09128571198
09128571198