برچسب های امنیتی نوار چسب های امنیتی نوعی برچسب هستند که جهت ضمانت و حفظ امنیت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. برچسب های امنیتی دارای قدرت چسبندگی بسیار بالایی هستند و با توجه به ارزش کالا مورد استفاده قرار می گیرند. با کمک برچسب های امنیتی می توان از جعل و تقلب و کپی […]

کاربرد برچسب های امنیتی برچسب های امنیتی نوعی از برچسب می باشند که جهت افزایش امنیت کالا بکار برده می شوند و امروزه خیلی از افراد از این برچسب ها استفاده می کنند. هر یک از تولید کنندگان به جهت ضمانت کالای تولید شده توسط خود، با استفاده از برچسب و لیبل امنیتی مسیر های ورودی […]

09128571198
09128571198