هولوگرافی دیجیتال   کلمه هولوگرافی در اصل از واژه یونانی “هولو – HOLOS” به معنی تمام و کامل گرفته شده است. مخترع هولوگرافی ، دنیس گابور، در نظر داشته است که تاکید کند که تمام اطلاعات امواج نور (هم فاز و هم دامنه) تماما ثبت شده است. به این مفهوم که ثبت تداخل دو پرتو […]

09128571198
09128571198