بررسی و معرفی آیتم های امنیتی آشکار . . اولین و ابتدایی ترین سطح امنیتی هر سند می باشد که کاملا برای عموم مردم قابل درک است . این ویژگی از طریق لمس کردن و دیدن تشخیص داده می شود. علت استفاده از این سطح امنیتی، ارزیابی عمومی و ساده یک سند برای مردم می […]

09128571198
09128571198