برچسب امنیتی برچسب امنیتی نوعی برچسب است که برای افزایش امنیت برند و محصول خود می توان از آن استفاده کرد. با استفاده از برچسب امنیتی می توان به راحتی از باز شدن و دستکاری محصول جدید مطلع شد. البته با توجه به ارزش کالا می توان از برچسب های امنیتی متفاوت استفاده کرد. به […]

09128571198
09128571198