برچسب امنیتی برچسب امنیتی به برچسب هایی گفته می شود که بر اساس ارزش کالا از انواع مختلف آن می توان استفاده کرد. با برداشتن یا جدا کردن برچسب امنبتی فرد متوجه می شود که برچسب دستکاری شده است. به همین دلیل احتمال کپی برداری و جعل کاهش می یابد. این برچسب ها توسط ظاهر […]

09128571198
09128571198