برچسب ضد تقلب تی ای تی ، همانطور که می دانید در این نوع از انواع هولوگرام ، این شرایط محیا می باشد تا تولید کننده یا همان سازنده قسمتی از هولوگرام را بصورت ترنسپرنت طراحی کن . اما از آنجا که می دانید میتوان گفت که شبیه سازی از این نوع هولوگرام ها بسیار […]

09128571198
09128571198