برچسب شبنم، تشخیص تلفن های همراه قاچاق شده به واسطه برچسب شبنم نیز به آسانی ممکن می باشد! این سخن توسط رئیس کارگروه تلفن همراه نقل شده است. وی همچنین ذکر کرد: واردکنندگان قانونی تلفن همراه حتما باید برچسب امنیتی شبنم و همچنین هولوگرام مربوط به شرکتی که آن گوشی را وارد کرده است روی […]

طرح شبنم ، همانطور که می دانید طرح شبنم از جمله قدم هایی می باشد که اخیرا صورت گرفته است، در واقع خدمات پس از برچسب دار شدن وارد بازار میشوند تا مشتری به راحتی توانایی تشخیص کالای اصل از تقلبی را نیز داشته باشد و در نتیجه دست جاعلین در این خصوص کوتاه شود […]

09128571198
09128571198