برچسب هولوگرام چاپ گرم در این مطلب با کاربردهای برچسب هولوگرام چاپ گرم آشنا می شویم. اما باید در نخست بدانیم که هولوگرام چیست؟ هولوگرام به صورت برچسب و یا تلفیقی از برچسب و لیبل بر روی محصولات و بسته بندی ها در  بداصنایع مختلف مانند صنایع خودرو، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، صنایع دارویی، صنایع […]

09128571198
09128571198