برچسب اموال ASSET برچسب اموال معمولا جهت ثبت و سازماندهی اموال و اقلام و دارایی موجود شرکتها و ارگانها بر روی اجناس غیر مصرفی این شرکتها نصب میشود. این برچسب ها بر اساس شماره سریال چاپ می‌شوند و دو هدف عمده از چسباندن لیبل اموال پیگیری میشود: افراد مختلف نتوانند لوازم و ابزار های موجود در […]

09128571198
09128571198