برچسب certificate برچسب certificate نوعی برچسب است که برای موارد خاص مورداستفاده قرار می گیرید. در این مطلب قصد داریم در این خصوص مختصری برای شما توضیح دهیم. این نوع برچسب ها از جنس خاص تهیه می شوند که با برش لیزری چند وجهی خاص و حک اطلاعات  امکان جعل و کپی برداری از آن […]

این نوع برچسبها از جنس خاص تهیه می شوند که با برش لیزری چند وجهی خاص و حک اطلاعات، امکان جعل و کپی برداری از آن به حداقل ممکن می رسد.

09128571198
09128571198