برچسب وید برچسب وید امروزه برای جلوگیری از تقلب و جعل کالا که بسیار زیاد شده است مورد استفاده قرار می گیرد. برچسب های void را معمولا برای حفظ اصالت محصول مورد استفاده قرار می دهند. این برچسب ها چسبندگی بالایی دارند و اگر بر روی محصولی چسبانده شوند امکان کندن آنها نیست. در صورت […]

09128571198
09128571198