هولوگرافی چیست؟ چرا هولوگرافی را تمام نگاری (بعدنگاری) می‌نامند؟   هولوگرافی علم ثبت تصویر هولوگرام است که در لغت به معنای تمام نگاری است، در اینجا به وجه تسمیه این علم می پردازیم.   هولوگرام معمولا بر روی یک صفحه ی حساس به نور یا یک قطعه مسطح و دوبعدی از فیلم ثبت می شود اما یک تصویر سه بعدی ایجاد می […]

09128571198
09128571198