راه تشخیص هولوگرام های اصلی از هولوگرام قلابی یا جعلی به چه صورت می باشد؟ اگر قدری توجه داشته باشید متوجه خواهید شد که هولوگرام های متفاوت همواره با خود نشانه هایی را هم به همراه دارند که به راحتی قابل تشخیص از هولوگرام های قلابی خواهند بود . معمولا میتوان با چشم مشخصه های […]

09128571198
09128571198