علل عدم توسعه هولوگرافیک ، از جمله عوامل توسعه هولوگرافیک میتوان به فقدان وجود مدیوم ثبت هولوگرافیک مناسب با سیگنال بالا نسبت به نویز سیستم اشاره داشت . تکنولوژی اپتیکی بعلت داشتن ترکیبات سنگین تکنولوژی های مغناطیسی و نیمه رسانا ها باعث علل پیشرفت میگردد . همانطور که می دانید در سیستم های هولوگرافیک وجود […]

09128571198
09128571198