مزایای طرح شبنم برای دولت، از جمله مزایای این طرح میتوان به موارد ذیل اشاره داشت : حمایت دولت از تولید کنندگان اصلی و قانونی و در واقع حمایت دولت از تولیدات داخلی جلوگیری از هر گونه پخش کالاهای غیر مجاز و قلابی عاملی در جهت برسی وشناخت فروشندگان غیر مجاز بالا رفتن اطمینان مردم […]

09128571198
09128571198