تاثیر برچسب‌های امنیتی هولوگرام بر احراز هویت دارو   برای تشخیص اصالت بسته های دارویی، هولوگرام یکی از بهترین راهکار ها می باشد ولی امروزه با افزایش هولوگرام ها در بسته بندی های مختلف (خصوصا هولوگرام های طرح عمومی) این رویکرد ایجاد شده است که هولوگرام جنبه تزئینی و فرمالیته دارد. در حالی که هولوگرام […]

برچسب اصالت، راهی در جهت شناخت دارو های تقلبی توسط عموم . رئیس سازمان غذا و دارو ، دکتر احمد شیبانی گفت : حدود نود درصد دارو های موجود در کشور دارای برچسب اصالت هستند وی افزود این برچسب راهی برای شناخت دارو های اصلی از تقلبی می باشد. وی نیز اشاره ای به تلاش […]

09128571198
09128571198