گیت ضد سرقت ، گیت های امنیتی در واقع همان دستگاه هایی می باشد که در خروجی فروشگاه نصب میگردد و در واقع باعث میشود تا اجناس بصورت غیر مجاز از محیط خارج نشود . در یک فروشگاه که دارای این نوع گیت های امنیتی میباشد، قطعات پلاستیکی یا کاغذی کوچکی بر روی اجناس نصب […]

09128571198
09128571198