شماره گذاری هولوگرام، هولوگرام ها با روش های متفاوتی مانند ، لیزری ، حرارتی و… قابل شماره گذاری می باشند . اعدادی که روی  هولوگرام ها درج میگردند کاملا دائمی بوده و همیشه روی سطح یک هولوگرام باقی خواهد ماند . مواد مصرفی برای نگاشت هولوگرام: این امکان وجود دارد که توری پرانی‌های سازنده یک […]

09128571198
09128571198