درباره هولوگرام   هولوگرام یک تصویر سه بعدی است که توسط اشعه لیزر ایجاد می‌شود. واژه هولوگرام از دو کلمه یونانی(Holo)  به معنای کامل وGraph)  )به معنای نگارش به وجود آمده است. تمام نگاری (هولوگرافی ) یک تکنیک انقلابی است که عکسبرداری سه بعدی (یعنی کامل) از یک جسم و یا یک صحنه را ممکن […]

هولوگرام چگونه ساخته می‌شود   هولوگرام به دو روش دستی (Manual) و دیجیتال یا Dotmatrix تهیه می‌شود. روش دستی‌ بعد از اختراع لیزر انواع هولوگرام‌ها می‌توانست ساخته شود. اولین هولوگرام‌ها که با نور لیزر قابل رویت بود، هولوگرام‌های Transmission (شفاف) نام داشتند. در سال ۱۹۶۸ هولوگرام Rainbow یا انعکاسی (Reflection) به وجود آمد. ساختار این […]

نحوه تبدیل اطلاعات مدل سه بعدی به اطلاعات دیجیتال هولوگرافیک   برای ثبت تصویر هولوگرافیک از یک مدل واقعی سه بعدی،به روش هولوگرافی دیجیتال، باید مراحلی طی شود که اطلاعات عمق سه بعدی را به فایل دیجیتال و قابل خوانش توسط کامپیوتر تبدیل کند.   پس از ثبت، باید مرحله فشرده سازی اطلاعات تصویری را […]

09128571198
09128571198